Tävlingsreglemente

§ 1. Spelregler

GO Fotboll spelas efter FIFA:s regler och SvFFs tävlings- och representationsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande FIFA:s regler gäller den engelska originaltexten. 

§ 2. Tävlingsform

2.1 Klassindelning

Klasser betecknade "e" benämns som elitklasser och klasser betecknade "b" benämns som breddklasser.

 • B16 pojkar födda 2007 eller senare (11 mot 11)
 • B15e pojkar födda 2008 eller senare (11 mot 11)
 • B15b pojkar födda 2008 eller senare (11 mot 11)
 • B14e pojkar födda 2009 eller senare (11 mot 11)
 • B14b pojkar födda 2009 eller senare (11 mot 11)
 • B13e pojkar födda 2010 eller senare (9 mot 9 stor)
 • B13b pojkar födda 2010 eller senare (9 mot 9 stor)
 • B12 pojkar födda 2011 eller senare (9 mot 9 liten)
 • G16/15 flickor födda 2007 eller senare (11 mot 11)
 • G13  flickor födda 2010 eller senare (9 mot 9 stor)

Deltagande lag skall tillhöra en klubb eller akademi som är registrerad i landets/distriktets FIFA-anslutna fotbollsförbund.  Spelarna skall vara registrerade i klubben man representerar.   

2.2  Bollar, mål och utrustning

Klass B12 spelare med bollstorlek 4. Övriga klasser spelar med bollstorlek 5. 

Klass B12 spelar med 7 mot 7 mål. Övriga klasser med 11 mot 11 mål.

Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.

2.3  Planstorlek  

12 år
9 mot 9 liten. Planmått: 65x50m. Matcherna spelas på tvären av en 11 mot 11 plan.

13 år
9 mot 9 stor. Planmått: 72x55m. Straffområde till straffområde och 5 meter in på varje långsida av ordinarie 11 mot 11-plan. I de fall där 9 mot 9 inte är uppritat används koner. 

14-16 år
11 mot 11. Planmått: 105x65m.

2.4  Poolspel 12 år

P12 och F12 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser utan slutsegrare. I första gruppspelet delas lagen in i fyra- eller femlagsgrupper där alla möter alla. Efter det genomförs en ny lottning där lagen lottas in i nya grupper och möter nya lag. 

2.5  13-16 år

2.5.1 Gruppspel 13-16 år

Lagen indelas i grupper  där alla spelar mot varandra i enkelserie, därefter följer ett slutspel för alla.  Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Trean, fyran och femman går till B-slutspel.

Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger tre poäng, oavgjord match ger ett poäng, förlust ger noll poäng. 

Vid lika poäng bestäms lagens placering efter gruppspelet av följande:
1. Målskillnad.
2. Flest gjorda mål.
3. Inbördes möte.
4. Straffsparkar enligt FIFA:s regelverk. Vid fler än två lag sker lottning.
(W.O. = 2-0)

2.5.2 Slutspel 13-16 år

Alla lag går vidare från gruppspelet till A- eller B slutspel. Vid förlust i slutspel åker laget ut ur turneringsspelet men genomför därefter 1-2 placeringsmatcher. Alla lag garanteras minst fem matcher under turneringstiden. GO Fotboll kan inte ställas till ansvar om lag uteblir från/eller hoppar av under turneringens genomförande.

Vid oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser.  Varje lag skjuter växelvis fem straffsparkar vardera med olika spelare.  Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar, en straffspark i taget med nya spelare tills avgörande sker. Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta i straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark  innan någon spelare får lägga en andra straffspark. Retur är inte tillåten i straffsparkstävling. Boll som träffar målramen och är på väg från målet räknas som missad liksom vid målvaktsparad.

§ 3. Matchtid

11 mot 11    2 x 25 min.

9 mot 9         2 x 20min.

§ 4. Antal spelare och avbytare

4.1 Spelare

Till varje match får laget bestå av max 20 spelare, varav nio alt. elva avbytare.  Byte av spelare skall tillämpas genom flygande byten. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.  Utbytt spelare får återinsättas i samma match.  Målvaktsbyte måste ske då spelet är avblåst och anmälas till domaren. Felaktiga byten bestraffas med varning.

4.2 Disponering av spelare

Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen inom samma tävling. För övrigt disponerar föreningen spelarna i de olika lagen efter eget godtycke. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder.  Spelare som skall delta i flera lag skall finnas på varje lags deltagarförteckning. 

§ 5. Deltagarförteckning

Alla lag ska lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i laget under turneringen. Förteckningen lämnas med fördel in digitalt via inloggning som tilldelas vid anmälan senaste fem (5) dagar innan cupens start. Vid uppdateringar under cupveckan samt under cupens genomförande sker dessa med fördel likaså via ledares inloggning digitalt. Samtliga spelare skall anges med personnummer. Spelare som saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet skall antecknas med ååmmdd-0000. 


Samtliga spelare skall vid anmodan eller ålderskontroll kunna legitimera sig med officiell fotolegitimation, kopia på id-handling gäller inte. Vid ålderskontroll skall samtliga spelare som finns uppsatta på deltagarförteckningen personligen närvara och kunna legitimera sig,  ansvarig ledare som står på deltagarförteckningen måste också närvara. Ålderskontroller sker slumpvist och vid enstaka tillfällen.

§ 6. Dispenser

I elitklasserna beviljas inga åldersdispenser.

I breddklasserna ges alltid dispens för två ett år överåriga deltagare. Det gäller även flickklasserna. Ansökan görs via ledarens inloggning som delges vid anmälan av laget.

Dispensförfrågningar som skiljer från ovan kan inte garanteras och måste godkännas av tävlingsledningen senaste två (2) veckor innan turneringens start.

§ 7. Matchdetaljer

7.1 Laguppställning

 • Spelares nummer på speltröjan skall överensstämma med laguppställningen.
 • Laguppställningen skall kompletteras med alla ledare. Ledare (maximalt 6) skall befinna sig i tekniska området under matchens gång. Om tekniskt område saknas anses en yta av åtta (8) meter ut med sidlinjen vara godkänd som tekniskt område.
 • Laguppställning skall senast 15 min före varje matchstart kontrolleras och eventuella ändringar korrigeras. Om lag använder olika nummer till hemma- och bortaställ uppdateras nummer med fördel innan matchens start. 


7.2 Speldräkter

 • Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och överensstämma med det som är angivet på laguppställningen.
 • Numreringen skall finnas på ryggen av matchtröjan och två spelare får inte ha samma nummer på tröjan under samma match.
 • Om domaren i matchen bedömer att ena laget skall ska byta speldräkt pga. likhet i färg, skall sist nämnda lag "bortalaget" byta eller ta på västar. Västar finns att tillgå hos planvärd. 

7.3 Match

 • Alla ska vara ombytta och klara vid spelplanen senast 15 minuter före matchstart.
 • Samtliga spelare måste vara försäkrade av respektive klubb.
 • Varje lag är ansvariga för sina egna supportrar/fans och deras uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till till att laget utesluts ur turneringen. Supportrar och fans skall befinna sig på läktare där detta finns eller på motsatta långsidan av planen från där avbytare/ledare finns.

§8. Domare

Domare tillsätts av Göteborgs Fotbollsförbund samt via ett urval av anmälda domare från resterande del av Sverige. Domaransvarig från turneringen finns tillgänglig på tävlingskansliet under turneringen. 

§9. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av av representanter från GAIS och GO Fotbolls tävlingsledning.  Tävlingsjuryn behandlar och fattar beslut rörande protester, bestraffningar och tävlings/turneringsreglemente.  Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

§10. Protester och bestraffningar

10.1 Protester

 Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av ansvarig ledare, senast 90 minuter efter berörd match har avslutats. 

 • Protestavgift 500 SEK skall betalas i samband protestanmälan . 
 • Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFAs reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut föranleder inte åtgärd. 

Om protest bifalles återbetalas protestavgiften.

10.2 Utvisningar/varningar 

 • Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. 
 • Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match(er) vid grov utvisning.
 • Grova utvisningar kan rapporteras till respektive lags distriktsförbund.
  • Varningar ackumuleras ej. 

§11. Walkover

11.1 Match som inte kan genomföras

Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Domare kan dessa fall inte ta beslut om segrare. Lag som vid upprepade tillfällen uteblir från match kan uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan besluta om att lag skall uteslutas redan vid första förseelsen om det förekommer särskilda omständigheter, t.ex. att en avsiktlig W.O gynnar eget lag eller uppenbart missgynnar annat lag i gruppen.

11.2 Match som avbryts

Om en match avbryts och inte färdigspelas har juryn rätt att besluta om:

 • Återupptagande av match från den tidpunkt den avbröts.
 • Omspel av hela matchen.
 • Fastställa resultatet som förelåg vid avbrytandet.
 • Fastställa att ett lag förlorar med 0-3.
 • Fastställa att båda lagen förlorar med 0-3.

§12. Spelplaner

Alla matcher spelas i Göteborg. Anläggningar som används är Valhalla IP, Kviberg 2 & 5, Heden 2, 3 & 4, Härlanda Park 1 & 2 , Överåsvallen, Lemmingvallen, Gamlestadsvallen, Guldheden Södra och Gröna Vallen. Observera att justeringar kan göras vid ett senare tillfälle.

Samtliga planer är konstgräs/artificiellt gräs.

§13. Spelprogram

Turneringsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet som gäller gruppindelningar, speltider och spelplaner fram till turneringsstart.

§14. Priser

A-slutspel: GO Fotboll-pokal till segraren, tvåan och treorna i varje klass. Medaljer till spelarna i de tre främsta lagen.

B-slutspel: GO Fotbolls lilla pokal till det främsta laget. Medaljer till spelarna i de två främsta lagen i varje klass.

B12 - Medaljer till alla deltagare.

Lag som har fler än 19 st deltagare kan beställa kompletterande medaljer i tävlingskansliet. Dessa skickas efter cupen och betalas av respektive förening mot postförskott.

§15. Arrangör

GO Fotboll arrangeras av Göteborgs Atlet och idrottssällskap (GAIS).

§16. Ordningsföreskrifter Skolboende

16.1 Allmänt:  

 • Tystnad gäller på varje skola mellan kl 22.00 - 06.00.
 • Vi förutsätter att respekt och hänsyn visas i uppträdande gentemot andra deltagare.
 • Det är förbjudet att förtära alkohol och tobak på och inom skolans område.
 • På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare gällande uppträdande och vid eventuell skadegörelse. Vid skadegörelse sker polisanmälan och lag kan bli återbetalningsskyldiga.
 • Det åligger varje lag att grov-städa sin sovsal och lämna den i samma skick vid avfärd som vid ankomst. Lagen skall fotografera salen innan ankomst och återställa bord och stolar i samma skick som vid ankomst.
 • Vi uppmanar alla deltagare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar i skolsalarna under cupen.

16.2  Brandsäkerh et:

 • Det är förbjudet att bringa öppen eld på och inom skolans område .
 • Det är förbjudet att laga mat, koka kaffe/the eller tillreda annan förtäring i sovsalar och korridorer.
 • Det är förbjudet att hänga upp brännbart material i korridorer och sovsalar.
 • Det är förbjudet att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer. Alla möbler som finns i klassrummet vid ankomst måste bibehållas inom klassrummet under hela turneringen. 
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus får inte ställas upp och skall vara stängda.

Överträdelser mot dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från inkvartering.

§17. Försäkringar och ansvar

Genom att registrera ett lag till GO Football verifierar lagledaren att han eller hon har varit medveten om dessa bestämmelser. Deltagande i turneringen sker på deltagarnas egen risk och ansvarig lagledare ansvarar för alla deltagare som lagledaren har registrerat, vilka ska finnas med i deltagarlistan. Lagledaren ansvarar för att alla deltagare som spelar spel är försäkrade. Varje deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. 

Deltagare från länder som inte har något sjukförsäkringsavtal med Sverige måste ha en personlig sjukförsäkring. Varken GO Fotboll eller GAIS har en kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdom, stöld eller skador. 

GO Fotboll eller GAIS ansvarar inte för ersättning och de ansvarar inte heller för ekonomiska förluster eller skador som kan uppstå på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, avbrott i kollektivtrafikförbindelser, myndighetsåtgärder, krigsliknande händelser, strejk eller andra liknande omständigheter.