Qubit fixar telefon- och internetförbindelser

Qubit är en av sponsorerna till GO Fotboll, Erik Larsson berättar mer om vad de gör:

– Vi på Qubit hjälper företag till bättre digital tillvaro och kommunikation, vi vill leverera helhetslösningar inom kommunikationsspektret. Vi leverera både hårdvara och mjukvara för telefoni och växlar, IoT uppkopplingar, IT samt uppkopplade och moderna mötesrum där vi alltid jobbar med den nyaste tekniken som finns att tillgå.

Hur kommer det sig att ni sponsrar GO Fotboll?

– Vi är många på Qubit som har ett stort fotbollsintresse i allmänhet och GAIS i synnerhet. Och när vi fick höra att hjälp behövdes med att ordna internetuppkoppling och telefoni så var det ett enkelt val att gå in och sponsra. Det är extra kul att vi får vara med och göra något som påverkar ungdomsfotbollen positivt och som är bra för Göteborgsfotbollen i stort.

Vad har ni bidragit med under GO Fotboll?

– Vi har dels sett till så att det fanns en fungerande och driftsäker internetuppkoppling hos tävlingsledningen som satt på Valhalla. Vi har också sett till så att det har funnits fungerande telefoner på alla skolor, planer, hos chaufförer, resultatadministration med flera, så att alla har kunnat hålla kontakt med varandra på ett smidigt sätt.

Vi tackar Qubitför all hjälp under årets cup!