Parkering i Göteborg kan vara problematiskt, inte minst i centrum där många av våra boenden och spelplatser finns. Vi ger därför er besökare några tips nedan på vad som kan vara bra att tänka på när ni besöker Göteborg. Dessutom finner ni här information kring parkeringar runt era boenden.

Tillresta lag, främst boendes på skolor, bör räkna med att själva stå för relativt kostsamma parkeringsavgifter. Parkeringsavgifter gäller för alla parkeringar vid förläggningar, planer och andra aktiviteter.


Hotellen vi använder oss av har ofta egen parkeringsinformation. För direkt information följ nedan länkar:

Scandic Crown

Scandic Opalen

Scandic Mölndal

För frågor kring parkering på Hotell Göta Avenyn, kontakta deras reception direkt på  +46 (0) 31 – 708 40 00.

Burgårdens gymnasium/Bernadottegymnasiet

Under Burgårdens gymnasium finns ett parkeringsgarage med infart från Skånegatan. Inkörningshöjd: 1,8m. Tider för in- och utpassage samt preliminära kostnader finner ni via följande länk.

Det finns även betalparkering att tillgå på Valhalla IP, i direkt anslutning till Burgårdens gymnasium. Information om parkeringen finner vi via följande länk.


Hvitfeldtska gymnasiet

I direkt anslutning, framför skolan finns en betalparkering för drygt 100 bilar. Information finner ni via följande länk.

Runtomkring i närområdet finns även ett fåtal mindre betalparkeringar. Många har tidsbegränsning men för er som önskar ställa bilen under hela vistelsen hänvisas ni till någon av nedan två parkeringsalternativ:

Götabergsgatan

För er som söker en lite billigare parkering något längre bort finns det även en stor parkering att tillgå på Gibraltargatan.


Spelplatser

Alla våra spelplatser har betalparkeringar i nära anslutning till dem. På Guldheden Södra och Överåsvallen är antalet tillgängliga parkeringsplatser något begränsade