Här publiceras busstabeller för GO Fotboll när dessa finns tillgängliga. På grund av justeringar i spelschema och logi beräknas dessa vara tillgängliga först några dagar innan cupens start.