Här kommer telefonlista för cupen 2022 att publiceras. Nedan ser ni telefonlistan för cupen 2021.

Telefonlista GO fotboll 2021

Funktion

Nummer

Burgårdens Gymnasium

 

Kansli/Skolchef

 

0730919467

Matsal Burgården

0730920486

Transport Burgården

0730923613

Hvitfeldska Gymnasiet

 

Kansli/Skolchef

 

0730928127

Matsal Hvitfeldska

0730928148

Transport Hvitfeldska

0730928154

Tävlingsledning/Kansli

 

Turneringsledare

0730842897

Tävlingsledning 1

0730928162

Tävlingsledning 2

0730928364

Information 1

0730844565

Information 2

0730947138

Resultat 1

0730949957

Resultat 2

0730971885

Ambulerande vård

0730972439

Planchefer

 

Heden, 3 planer

0730972459

Valhalla IP

0730972670

Överåsvallen

0730972850

Härlanda Park,

 

2 planer

0730973996

Gamlestadsvallen

0730976850

Kviberg, 2 planer

0730978371

Lemmingvallen

0730980385

Ruddalen

0730986797

Åkeredsvallen

0730701971

Kobben IP

0730841695

Guldhedens Södra

 

0730841828