GAIS Open tävlings- och turneringsregler

§ 1. Spelregler

GAIS Open spelas efter FIFA:s regler och SvFFs tävlings- och representationsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande FIFA:s regler gäller den engelska originaltexten. 

§ 2. Tävlingsform

2.1 Klassindelning

 • B16 11 mot 11      pojkar födda 1/1 2005eller senare
 • B15 11 mot 11      pojkar födda 1/1 2006 eller senare
 • B14 11 mot 11      pojkar födda 1/1 2007 eller senare
 • B13 9 mot 9 stor   pojkar födda 1/1 2008 eller senare
 • B12 9 mot 9 liten   pojkar födda 1/1 2009 eller senare ( obs. spelar med offsideregeln)

 • G14 11 mot 11       flickor födda 1/1 2007 eller senare
 • G16/15 11 mot 11 flickor födda 1/1 2005 eller senare

Deltagande lag skall tillhöra en klubb eller akademi som är registrerad i landets/distriktets FIFA-anslutna fotbollsförbund. Spelarna skall vara registrerade i klubben man representerar.   

Inga dispenser ges för överåriga spelare i elitklasserna.

2.2  Bollar och mål

Klass B12 och G14 spelar med bollstorlek 4. 
Övriga spelar med storlek 5. 

Klass B12 spelar med 7 mot 7 mål
Övriga klasser med 11 mot 11 mål.

2.3  Storlek på plan 

12 år
9 mot 9 liten, planerna är 65x50m. Spelas på tvären av en 11 mot 11 plan.

13 år
9 mot 9 stor, planerna är 72x55m. Straffområde till straffområde och 5meter in på varje långsida av 11 mot 11 plan.

14 - 16 år
11 mot 11 , planerna är 105x65m.

2.4  Poolspel 12 år

12-åringar indelas i grupper där alla möter alla i poolspel utan tävling.

2.5.1  Cupspel 13--16 år

Lagen indelas i grupper  där alla spelar mot varandra i enkelserie, därefter följer ett slutspel för alla. 
Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger 3 poäng, oavgjord match ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1.Målskillnad
2.Flest gjorda mål
3.Resultat vid inbördes möte mellan de lag som ligger lika
4.Straffsparkstävling enligt FIFAs regler om det är 2 lag, vid fler lag sker lottning.

2.5.2 Slutspel 13-16 år

Alla lag går vidare från gruppspelsomgången till ett A eller B slutspel. Matcher som slutar oavgjort i slutspel skall avgöras direkt med en straffsparkstävling enligt FIFA:s regler.

Alla lag (poolspel och cupspel) garanteras minst 7 matcher under turneringstiden. GAIS Open kan inte ställas till ansvar ang. garantin 7 matcher/lag om lag uteblir från/eller hoppar av under turneringens genomförande.

§ 3. Matchtid

11 mot 11    2 x 25 min. (även slutspelsmatcherna).

9 mot 9         2 x 20min.

§ 4. Antal spelare och avbytare

4.1 Breddklasserna 13-16 år och poolspelsklassen 12 år

GAIS Open är en förberedande turnering inför kommande säsong. Vi begränsar därför inte antalet deltagaspelare som lagen vill använda i cupen eller i enskilda matcher. 

4.2 Elitklasserna 13-15 år och G15/16år.

11 mot 11:  Ett lag får använda valfritt antal deltagare i cupen men får använda maximalt 17 spelare under en och samma match.

9 mot 9: Ett lag får använda valfritt antal deltagare i cupen men får använda maximalt 15 spelare under en och samma match.

Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domares avblåsning under spelets gång. Alla byten ska ske framför lagets tekniska område. Målvaktsbyte måste ske då spelet är avblåst och anmälas till domaren. Felaktiga byten bestraffas med varning.

4.3 Representation

Det är tillåtet att använda spelare i flera lag från samma klubb under turneringen, dock inte i samma tävlingsklass. Spelare som skall delta i flera lag skall finnas på varje lags deltagarförteckning och närvara vid en ålderskontroll av de lag där spelaren ingår. Det finns ingen maxgräns för antalet på deltagarförteckningen.

§ 5. Deltagarförteckning

Alla lag ska lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i laget under turneringen genom Cup Manager. Samtliga spelare skall anges med personnummer.  Spelare som saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet skall antecknas med ååmmdd-0000. Samtliga spelare skall vid anmodan eller ålderskontroll kunna legitimera sig med officiell fotolegitimation, kopia på id-handling gäller inte.

Vid ålderskontroll skall samtliga spelare som finns uppsatta på deltagarförteckningen personligen närvara och kunna legitimera sig,  ansvarig ledare som står på deltagarförteckningen måste också närvara.

§ 6. Dispenser

Dispens för maximalt 4 överåriga spelare/lag kan sökas, dock kan endast 2st överåriga spelare användas i varje match. Kostnad 300 SEK/spelare.  Ansökan skall göras i Cup Manager senast 3 veckor före turneringen startar, därefter behandlas inga ansökningar. Särskilda skäl skall ligga till grund för att dispenser beviljas. 

I elitklasserna lämnas inga åldersdispenser.

§ 7. Matchdetaljer

7.1 Laguppställning

 • Laguppställningar/Deltagarförteckning finns förtryckta hos plan-värden.  
 • Spelarnas nummer på speltröjan skall överensstämma med laguppställningen. 
 • Laguppställningen skall kompletteras med alla ledare (max 6st) , dessa skall befinna sig i tekniska området under matchens gång. 
 • Laguppställning skall senast 15 min före varje matchstart kontrolleras och eventuella ändringar göras, (stryk de som inte skall spela denna match) samt godkännas av lagledare.
7.2 Speldräkter

 • Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och överensstämma med de som är angivet på laguppställningen.
 • Numreringen skall finnas på ryggen av matchtröjan och 2 spelare får inte ha samma nummer på tröjan under samma match.
 • Om domaren i matchen bedömer att ena laget skall ska byta speldräkt pga. likhet i färg, skall sist nämnda lag "bortalaget" byta eller ta på västar. Västar finns hos plan-värden.

8.3 Vid Match

 • Alla ska vara ombytta och klara vid spelplanen senast 15 min före matchstart.
 • Samtliga spelare måste vara försäkrade av respektive klubb.
 • Varje lag är ansvariga för sina egna supportrar/fans och deras uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till till att laget utesluts ur turneringen. Supportrar och fans skall befinna sig på läktare där detta finns eller på motsatta långsidan av planen från där avbytare/ledare finns.

§8. Domare

Domare tillsätts av  Göteborgs Fotbollsförbund.  Domaransvarig finns tillgänglig på tävlingskansliet under turneringen.

11 mot 11,  1 domare
9 mot 9 ,  1 domare

§9. Tävlings jury

Tävlingsjuryn består av ordf.Håkan Lösnitz (GBG Fotbollförbund), Sven Engdahl (tävlingsledare) samt Mikael Lindström (Gais-akademi). 

Tävlingsjuryn behandlar och fattar beslut rörande protester, bestraffningar och tävlings/turneringsreglemente.

Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

§10. Protester och bestraffningar

10.1 Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av ansvarig ledare, senast 90 minuter efter berörd match har avslutats. 

 • Protestavgift 1000 SEK/100 Euro skall betalas i samband protestanmälan . 
 • Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFAs reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut föranleder inte åtgärd. 

Om protest bifalles återbetalas protestavgiften.

10.2 Utvisningar/varningar 

 • Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. 
 • Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match(er) vid grov utvisning.
 • Grova utvisningar kan rapporteras  till respektive lags distriktsförbund.
  • Varningar ackumuleras ej. 

§11. Walkover

11.1 Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Domare kan dessa fall inte ta beslut om segrare. Lag som vid upprepade tillfällen uteblir från match kan uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan besluta om att lag skall uteslutas redan vid första förseelsen om det förekommer särskilda omständigheter, t.ex. att en avsiktlig W.O gynnar eget lag eller uppenbart missgynnar annat lag i gruppen.

11.2 Om en match avbryts och inte färdigspelas har juryn rätt att besluta om:

 • Återupptagande av match från den tidpunkt den avbröts
 • Omspel av hela matchen
 • Fastställa resultatet som förelåg vid avbrytandet.
 • Fastställa att ett lag förlorar med 0-3
 • Fastställa att båda lagen förlorar med 0-3

§12. Spelplaner

Alla matcher spelas på Valhalla. IP, Kviberg 2 och 5,  Heden 2, 3, 4, Härlanda Park 1 & 2 , Överåsvallen, Lemmingvallen, Gamlestadsvallen, Åbyvallen 1 & 2 , Frejaplan, Bifrostplan 

Samtliga planer är konstgräs/artificiellt gräs.

§13. Spelprogram

Turneringsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet som gäller gruppindelningar, speltider och spelplaner fram till turneringsstart.

§14. Arrangör

GAIS Open arrangeras av Göteborgs Atlet och idrottssällskap (GAIS)

§15. Ordningsföreskrifter Skolboende

15.1 Allmänt: 

 • Tystnad gäller på varje skola mellan kl 22.00 - 06.00.
 • Vi förutsätter att respekt och hänsyn visas i uppträdande gentemot andra deltagare.
 • Det är förbjudet att förtära alkohol och tobak på och inom skolans område.
 • På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare gällande uppträdande och vid eventuell skadegörelse.( vid skadegörelse sker polisanmälan)
 • Det åligger varje lag att grov-städa sin sovsal och lämna den i samma skick vid avfärd som vid ankomst.

15.2  Brandsäkerhet:

 • Det är förbjudet att bringa öppen eld på och inom skolans område.
 • Det är förbjudet att laga mat, koka kaffe/the eller tillreda annan förtäring i sovsalar och korridorer.
 • Det är förbjudet att hänga upp brännbart material i korridorer och sovsalar.
 • Det är förbjudet att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus får inte ställas upp och skall vara stängda.

ÖVERTRÄDELSER MOT DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERING.

§16. Försäkringar och ansvar

Varje lag/klubb/förening måste själva tillse att att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför spelplanen under tiden turneringen genomförs. GAIS Open har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. GAIS Open är inte betalningsansvarig/ersättningsskyldig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, revolution eller uppror. GAIS Open är inte betalningsansvarig/ersättningsskyldig för ekonomisk förlust eller skador på grund av myndighetsbeslut, strejk, lockout, blockad, extrema väderhändelser eller liknande händelser som kan härröras till force majeure.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN ELLER I SOVSALARNA!!!

§17. Avbokningsregler

För lag och deltagare som avbokar sitt deltagande från turneringen gäller följande. 

Lag/deltagare som bokat hotell:

 • Före den 4/10 2021 återbetalas 100%  av deltagar- och  hotellavgifter.  
 • Mellan den 5/10 och 15/10  2021 återbetalas 75%  av deltagar- och  hotellavgifter.
 • Mellan den 16/10 och 25/10 2021 återbetalas 50%  av deltagar- och  hotellavgifter.
 • Mellan den 26/10  och  2/11 2021 återbetalas 50% av deltagaravgiften.
 • Efter den 3/11 återbetalas inga deltagar- eller hotellavgifter om läkarintyg inte kan uppvisas, i sådana fall återbetalas 100% av deltagar- och  hotellavgiften.

Lag/deltagare som bokat skolboende:

 • Före den 4/10 2021 återbetalas 100%  av deltagar- och  skolboendeavgifter.  
 • Mellan den 5/10 och 15/10  2021 återbetalas 75%  av deltagar- och  skolboendeavgifter.
 • Mellan den 16/10 och 25/10 2021 återbetalas 50%  av deltagar- och  skolboendeavgifter.
 • Mellan den 26/10  och  2/11 2021 återbetalas 50% av deltagaravgiften.
 • Efter den 3/11 återbetalas inga deltagar- eller skolboendeavgifter om läkarintyg inte kan uppvisas, i sådana fall återbetalas 100% av deltagar- och  skolboendeavgifter .

Lag/deltagare med eget boende:

 • Före den 4/10 2021 återbetalas 100%  av deltagaravgiften.  
 • Mellan den 5/10 och 15/10  2021 återbetalas 75%  av deltagaravgiften.
 • Mellan den 16/10 och  2/11 2021 återbetalas 50%  av deltagaravgiften .
 • Efter den 3/11 återbetalas inte deltagaravgiften om läkarintyg inte kan uppvisas, i sådana fall återbetalas 100% av deltagaravgiften

Lag/anmälningsavgiften återbetalas inte om laget avbokar sitt deltagande eller uteblir från turneringen.

Om turneringen blir inställd på grund av myndighetsbeslut eller liknande återbetalas 100% av anmälningsavgift/lagavgift och 100% av deltagaravgifter.